Freelance vertaler – translator

Naast mijn baan als frontend developer werk ik graag als vertaler.

Ik maak vertalingen in de volgende talen

 • Engels (UK Engels) naar Nederlands
 • Duits naar Nederlands
 • Frans naar Nederlands

Ik werk op basis van

 • Vertaalbestanden (o.a. Poedit, Excel XLS, CSV, TXT)
 • Git, SVN, TFS, andere repository  naar wens

 

Ik heb ruime ervaring met repositories, branches, commits, push, pull, pull-requests. Ik werk direct in de code aan de afgesproken bestanden. Ik werk met uiterst snelle vertaalmethodes, optimalisatie middels complexe regular expressions (regexp) en kennis van de context waarin ik vertaal. Vertaling van opgemaakte tekst en strings in code mogelijk.

Facturering per project op basis van afgesproken prijs per vertaald woord. Informeer voor een offerte.

Relevante werkervaring

 • Nederlandse van geboorte en Nederlands als moedertaal
 • Goede kennis van het Engels (OOPT C1 niveau, 2016), Duits, en Frans
 • 10 jaar ervaring als UX-designer en frontend developer in de ICT
 • 1 jaar ervaring als vertaler bij TextMaster (Duits naar Nederlands)

Besides my dayjob as frontend developer, I like to work as translator.

I do translations in the following languages

 • English (UK English) to Dutch
 • German to Dutch
 • French to Dutch

I work with

 • Translation files (e.g. Poedit, Excel XLS, CSV, TXT)
 • Git, SVN, TFS, other preferred repository

 

I have extensive experience with repositories, branches, commits, push, pull, pull-requests and merge-requests. I work directly in code on agreed files. I work with extremely fast translation methodes, optimized by complex regular expressions (regexp) and knowledge of the context of the translation. Translation of formatted text and strings in code possible.

Invoicing per project based on an agreed price per translated word. Inquire for an offer.

Relevant work experience

 • Dutch native and Dutch as mother tongue
 • Good knowledge of English (OOPT C1 level, 2016), German, French
 • 10 years of experience as UX-designer and frontend developer in IT
 • 1 year of experience as translator for TextMaster (German to Dutch)